Nadarjeni

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI

Genij predstavlja 1% talenta in 99% trdega dela.
(A. Einstein)

Nadarjenim učencem šola prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.
Da bi v času osnovnega šolanja prepoznali vse, ki so nadarjeni, in jim ponudili možnosti za čim boljši in čim bolj raznolik razvoj sposobnosti, je potrebno čim zgodnejše sistematično odkrivanje in delo z njimi.

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi

PONUDBA ZA NADARJENE UČENCE v tekočem šolskem letu:

v izdelavi

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)