Povezave

Ministrstvo za šolstvo in šport

www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671

Na njihovem spletnem naslovu se lahko seznanite z naslednjimi koristnimi informacijami:
– s Pravilnikom o vpisu,
– z Razpisom za vpis v srednje šole,
– z Rokovnikom za prijavo kandidatov ter izvedbo vpisa,
– z Merili posameznih šol,
– z arhivom podatkov o omejitvah vpisa na srednjih šolah,
– z obrazci, ki se uporabljajo ob prijavi in vpisu v srednje šole.

 

Vse informacije v zvezi s štipendiranjem lahko dobite na naslednji spletni strani:

www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Stipendije/stipendije.htm

 

Seznam srednjih šol in dijaških domov je dostopen na:

www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/seznam_srednjih_sol/

 

Center za informiranje in poklicno svetovanje deluje v okviru Zavoda za zaposlovanje in nudi informacije o poklicih.

www.ess.gov.si/ncips

 

Moja izbira je spletna stran, kjer lahko poiščete informacije o novostih s področja poklicne orientacije, pogledate si lahko seznam vseh šol in programov, ki jih izvajajo, poiščete  opise različnih poklicev  ter kakšno izobrazbo in sposobnosti potrebuješ za njihovo opravljanje.

www.mojaizbira.si

 

IZIDA, informacijski, izobraževalni in svetovalni center je  nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na področju razvoja karierne orientacije in izvaja dejavnosti na tem področju, kot so poklicna in karierna svetovanja, razvijanje poklicnih interesov, spoznavanje poklicev, usposabljanja strokovnih delavcev, ocenjevanje kadra v podjetjih, ocenjevanje primernosti kandidatov za zaposlitev ter karierno načrtovanje mladi in odraslih.

www.izida.si

 

Srednješolski vpisnik

Spletna stran, kjer lahko najdete mnenja dijakov in gimnazijcev o srednjih šolah, najbolj iskanih poklicih, štipendijah, dijaškoh domovih in različnih akzualnih temah v zvezi z vpisom v srednje šole.

www.srednjesolskivpisnik.si

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)